طراحی ویلا


هنگام مواجهه با کارفرما های تان چه سوال هایی از آنها میپرسید؟چرا گوش دادن به صحبت های کارفرما اهمیت دارد؟ همیشه از کارفرما تقاضا می شود تا یک لیست درخواست بنویسد و در ان از ایده ال هایی که میخواهد پروژه دکوراسیون داخلی داشته باشد ،بگوید. معمولا این چیزها به ان صورت که درخواست شده محقق نمیشوند اما با مطالعه ی لیست و سپس با شخصیت آنها و اینکه که هستند و چه طرز فکری دارند ،آشنا میشویم.ما از آنها می خواهیم که با عکس و برش هایی از تصاویر مجله ها به ما بگویند که چه چیزهایی را دوست دارند و از کدام ها بدشان می اید،همچنین از آنها دلیل اینکه دفتر ما را برای اجرای پروژه انتخاب کرده اند و یا اینکه کدام پروژه ی ما به نظر ایشان جالب تر بوده و چرایی این مسئله سوال میکنم. خیلی مهم است که با گوش دادن به کارفرما ،و نه فقط با دانستن درخواست هایشان ،او را بشناسید.اکثر مردم از پتانسیل هایی که در یک پروژه موجود است،بی اطلاع هستند.این فقط طراحان و معمارها هستند که با تحلیل برنامه ،سایت ،بودجه و بسیاری شرایط و فاکتور های دیگر به کارفرما درباره ی امکانات نهفته طراحی و گفت و گو میکنند.در اکثر نقاط دنیا ،مانند ایران یا امریکا ،مردم فکر میکنند که خودشان معمار هستند و معمار ها حکم دست اجرایی آنها را دارند.به همین دلیل است که کمتر یک معمار عالی میبینیم که بتوان به آن گفت "شاهکار"

ثبت نظر